SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

"Sürdürülebilirlik, her adımımızda..."

Ultra Çorap olarak; ar-ge projelerimizden yatırımlarımıza, üretimde malzeme seçiminden enerji kullanımına, doğal kaynakların korunmasından atık kaynakların değerlendirilmesine kadar, büyük-küçük her adımımızda sürdürülebilirlik var.
 

Çorap Üretim Sektöründe Sürdürülebilirlik

Günümüzde sürdürülebilirlik, gıdadan otomotive, inşaattan enerjiye ve tekstile kadar, birçok sektörde benimsenen ve uygulanan bir iş anlayışıdır. Üretim süreci itibarıyla kullanılacak iplikten, üretim aşamasında kullanılacak su miktarından elektriğe kadar birçok doğal kaynaktan faydalanılan çorap sektöründe de, sürdürülebilirlik önemli bir yere sahiptir. Ayrıca sektörün  sürdürülebilirlik yolculuğunda; sertifikalı üretim, karbon ayak izinin azaltılması, dijitalleşme ile kaynağından son ürüne takip gibi yeni nesil çözümler de önem kazanıyor.
 

Ultra Çorap’ ta Sürdürülebilirlik

30 yılı geçen üretim tecrübesi ve kurum kültürüyle, dünyanın önde gelen markalarının tedarik ve üreticiliğini üstlenen Ultra Çorap, sektördeki başarısını sürdürülebilir büyümeyle devam ettirmeyi amaçlar. Attığı her adımda sürdürülebilirliğin izi vardır. Gerçekleştirdiği yatırımlardan, AR-GE projelerine, istihdamdan, sosyal sorumluluk projelerine kadar her alanda sürdürülebilirliğin işaretleri görülebilir.
Geçmişten günümüze dek, üretimde “sosyal anlayış” ilkesiyle hareket eden ve Sürdürülebilirlik Anlayışını da bu temel üzerine inşa eden Ultra Çorap’ta, Birleşmiş Milletler’in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ana hedefler olarak öne çıkmıştır.

 


Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları


Ultra Çorap sürekli gelişim modelini benimsemekte ve sürdürülebilirliği 3 farklı sınıfta değerlendirmektedir. Bunlar; insan,  çevre  ve  materyaldir.

İnsan : İnsan hakları, insan kaynakları, iş sağlığı ve güvenliği, endüstriyel ilişkiler, eşitlik, disiplin ve sosyal projeler ele alınır.

Çevre : Enerji, su ve atık su, atıklar, verimlilikler, karbon ayak izi titizlikle değerlendirilir ve kayıt altına alınır.

Materyal : Hammaddelerin, tedarik zincirinin, üretim koşullarının ve son mamullerin belgelendirilmesini  sağlar.


Ultra Çorap sürdürülebilirlik ve kalite gibi kriterler bağlamında, uluslararası belgelendirme kuruluşlarınca akreditedir.

GOTS  (Global Organic Textile Standard ) : Tüketiciye güvence vermek için; çevresel ve sosyal olarak sorumlu üretim yoluyla hammaddelerin hasadından etiketlemeye kadar tekstil ürünlerinin organikliğini garanti eder. Akreditasyonu yıllık olarak yenilenir.

OEKO-TEX  (International Association for Research and Testing in the Field of Textile and Leather Ecology) : Standardı uluslararası bağımsız bir kuruluş tarafından uygulanan, çevrenin korunması ve ekolojiye uygunluk açısından tekstil ürünleri ve ilgili tüm işleme aşamalarındaki hammaddelere yönelik dünya çapında standart bir test ve sertifikalandırma sistemidir. Belgelendirme denetimleri yıllık olarak gerçekleştirilir.