İK POLİTİKASI

İK Strateji ve Planlama Politikası

 • Şirketimizin yetkinlikleri ve stratejik planı doğrultusunda ihtiyaç duyulan nitelik ve yetkinlikte insan kaynağının temin edilebilmesi için gerekli kaynakları oluşturmak,
 • Bu kaynaklardan uygun işe uygun adayın yerleştirilmesini gerçekleştirmek,
 

Seçme ve Yerleştirme Politikası

 • Proaktif, sonuç odaklı, yetenekli, gelişim ve iletişime açık çalışanlara kariyer ve gelişim imkânları sunmak,
 • İşe alım süreçlerimizde temel hedefimiz; şirketimizde görev alabilecek adayları, kurum kültürü ve yetkinliklerine uygun olarak doğru işe doğru aday kazandırmak,
 

Eğitim, Kariyer ve Kişisel Gelişim Politikası

 • Değişen koşullara uyum sağlayabilmek ve şirketimizin başarılı çizgisini sürdürebilmek için sürekli gelişim planları uygulamak
 • Çalışanlarımızın bilgi ve motivasyonunu, müşteri odaklı ve takım ruhu içinde başarı temellerini oluşturmak için imkân sağlamak,
 

Motivasyon Politikası

 • Çalışanlarımızın bilgi ve motivasyonunu, müşteri odaklı ve takım ruhu içinde başarı temellerini oluşturmak için imkân sağlamak,
 

Ücretlendirme ve Ödüllendirme Politikası

 • İş değerleme sonucunda pozisyonların kademelerine uygun olarak oluşturulan ücret skalası ile adaleti sağlamak,
 • Değerlerimiz ve yetkinliklerimiz çerçevesinde çalışanlarımız üstün başarı elde ettiği takdirde kuruma katkısı olan örnek tutum ve davranış durumlarını da etkin bir ödüllendirme sistemi ile desteklemek,
 

Performans Yönetimi ve Değerlendirme

 • Şirketimizde hedeflerin, iş sonuçlarının ve kişisel yetkinliklerin birlikte ele alınarak çalışanlarımızın verimliliğini ve performanslarını etkin, objektif kriter ve araçlarla ölçerek sürekli gelişimi sağlamak,
 • Yönetici ve çalışanın karşılıklı beklentilerini paylaşmasına, performans değerlendirmede somut, ölçülebilir kriterlerin kullanılmasına imkân tanımak,
 

Ultra Çorap Tekstil San. Ve Tic. A.Ş.’nin tüm çalışanları ve yöneticileri, işbu politikaya uygun hareket etmeleri beklenmektedir.
Ultra Çorap Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. tüm iş ortaklarından, ilgili taraf ve/veya işletme uygulanabilir olduğu ölçüde, bu Politikaya uygun hareket etmelerini bekler ve bunu sağlamak için gerekli adımları atar.